WSPÓŁPRACA Z GRAFIKIEM – WYNIKI ANKIETY CZĘŚĆ I

W pierwszym wpisie dotyczącym cyklu o współpracy w grafikiem wspomniałam, że przeprowadziłam w tym celu specjalną ankietę. Pragnę podzielić się teraz jej wynikami – przynajmniej częścią z nich.

Anonimową ankietę wypełniło 26 osób. Pytań było 17, w tym 7 pytań zamkniętych. Najpierw skupię się na pytaniach zamkniętych. Aby lepiej zobrazować wyniki, stworzyłam w tym celu infografikę.


Na pytanie jak ankietowani oceniają współpracę w skali 1-5, większość była ze współpracy zadowolona. 9% ankietowanych oceniło współpracę na 2 – przyglądając się dalej odpowiedziom tych osób, nie dziwię się, że tak ją oceniły.


Czy graficy są termionowi?

A jak wygląda wykonywanie projektów w terminie przez grafików? W większości przypadków projekty zostały wykonane w ustalonym czasie. Jednak część ankietowanych nie określiła tego jednoznacznie. W odpowiedziach „inne” (23%) pojawiły się odpowiedzi typu, że projekt przedłużył się ze względu na obłożenie czasowe obu stron, albo projekt został oddany w terminie, ale ostatniego dnia w ostatnich minutach (czyli ok. godziny 24), albo projekt został wykonany w terminie zgodnie z umową, ale wcześniej były ustalenia ustne, aby zakończyć projekt wcześniej. 13% osób odpowiedziało, że projekt nie został ukończony w terminie.

Kolejnym pytaniem było, czy osoba ankietowana była zadowolona z końcowego efektu projektu. Znaczna większość, bo 86% osób było zadowolonych, 9% osób nie było zadowolonych z końcowego efektu, a reszta (5%) odpowiedziała „raczej tak”.

 

Następne pytanie dotyczyło znajomości nomenklatury branży graficznej. 42% osób zaznaczyło odpowiedź, że nie zna takiej nomenklatury, a 58% osób zna częściowo. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi „tak”, że zna słownictwo tej branży.

 

Ciekawe odpowiedzi pojawiły się w pytaniu o preferowaną formę kontaktu z grafikiem. Można było zaznaczyć tutaj więcej niż jedną odpowiedź. Najbardziej chodliwą formą kontaktu jest e-mail, następnie spotkanie, dalej na równi kontakt telefoniczny i przez Skype. Natomiast w odpowiedzi „inne” głównie pojawiał się Facebook.

 

 

CHCE WIEDZIEĆ KLIENT ZANIM SKONTAKTUJE SIĘ Z GRAFIKIEM

Ostatnim pytaniem było jakich informacji ankietowany chciałby dowiedzieć się zanim postanowi skontaktować się z grafikiem. Tutaj również można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Wszyscy ankietowali odpowiedzieli, że chcieliby poznać przykłady i styl projektów. 96% osób odpowiedziało, że chciałoby poznać przedział cenowy projektu, z kolei o doświadczeniu grafika chciałoby dowiedzieć się 23% osób. 19% ankietowanych podało odpowiedź „inne”, a tam min.: czas wykonania projektu, terminowość, dokładność, branże, których grafik nie obsługuje.
 

Podałam na razie tzw. suche wyniki pytań zamkniętych. Przyznam się, że bardzo interesowały mnie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania projektów w terminie oraz czy ankietowani byli zadowoleni z końcowego efektu. Jak widać po wynikach, wygląda to całkiem nieźle, aczkolwiek wiadomo, że tzw. kwiatki się pojawiły – napiszę o nich w kolejnych postach. Jednym z nich jest odpowiedź na pytanie co zaskoczyło ankietowanych podczas współpracy z grafikiem.

Odpowiedzi dotyczące znajomości nomenklatury graficznej dają do myślenia. Myślę, że warto zwrócić uwagę na język jakim się posługujemy w kontakcie z klientem. Czy nasze (grafików) komunikaty przesycone są słownictwem branży graficznej i czy druga strona w pełni rozumie co do niej mówimy. Jest to również ciekawy temat na oddzielny post.

Co sądzisz o dotychczasowych wynikach ankiety? Jakie są Twoje doświadczenia w wyżej wymienionych zagadnieniach?